Hoc Sao Pixcel

Âm giai trưởng (Major Scales) là gì?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Âm giai trưởng (Major Scales) là gì? Đó là câu hỏi mà không ít Guitarist đặt ra khi mới nhập môn học đàn guitar này đặt ra.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi Âm giai trưởng (Major Scales) là gì? Và đưa ra Công thức, Các vị trí và cách áp dụng để các guitarist hiểu hơn.

Các âm giai trưởng (The Major Scale) là các khối kiến trúc cho âm nhạc. Âm giai trưởng được xây dựng trên các quảng nửa cung và một cung.

Công thức: 1     1     1/2     1     1     1     1/2

* Ở một số tài liệu sẽ ghi là: 2     2     1     2     2     2     1    thì 2 là 1 cung và 1 là nửa cung. Cả 2 công thức đều giống nhau về ý nghĩa chỉ khác về cách quy ước số. Bạn có thể chọn 1 trong 2 công  thức để ghi nhớ chỉ cần hiểu đúng là được.

Âm giai trưởng (Major Scales) là gì?

Ví dụ: Âm giai C (Đô) trưởng

Bằng bất kì note nào, nếu theo kết cấu này thì sẽ xây dựng được 1 âm giai trưởng ở note đó. Ví dụ ở âm giai D (Rê) trưởng sẽ gồm các note: D     E     F#     G     A     B     C. Đúng với công thức ở trên là từ D->E (1 cung); E->F# (1 cung); F#->G (1/2 cung); G->A (1 cung), A->B (1 cung); B->C (1/2 cung).

* Các âm giai trưởng khác mình ghi ở mỗi đầu dòng bên dưới. Nếu có góp ý hay thắc mắc thì đừng ngần ngại mà hãy để lại bình luận bên dưới nhé, mình sẽ cùng các bạn trao đổi thêm.

Vị trí các nốt thuộc âm giai trưởng trên cần đàn

Âm giai Đô trưởng – C major scale: C       D       E       F       G       A       B       C

Âm giai Đô trưởng – C major scale:

Âm giai Đô thăng trưởng – C# major scale: C#       D#       E#       F#       G#       A#       B#       C#

Âm giai Đô thăng trưởng – C# major scale:

Âm giai Rê trưởng – D major scale: D       E       F#       G       A       B       C#       D

Âm giai Rê trưởng – D major scale

Âm giai Rê thăng trưởng – D# major scale: D#       E#       F##       G#       A#       B#       C##       D#

Âm giai Rê thăng trưởng – D# major scale: D# E# F## G# A# B# C## D#

Âm giai Mi trưởng – E major scale: E       F#       G#       A       B       C#       D#       E

Âm giai Mi trưởng – E major scale: E F# G# A B C# D# E

Âm giai Pha trưởng – F major scale: F       G       A       Bb       C       D       E       F

Âm giai Pha trưởng – F major scale: F G A Bb C D E F

Âm giai Pha thăng trưởng – F# major scale: F#       G#       A#       B       C#       D#       E#       F#

Âm giai Pha thăng trưởng – F# major scale: F# G# A# B C# D# E# F#

Âm giai Sol trưởng – G major scale: G       A       B       C       D       E       F#       G

Âm giai Sol trưởng – G major scale: G A B C D E F# G

Âm giai Sol thăng trưởng – G# major scale: G#       A#       B#       C#       D#       E#       F##       G#

Âm giai Sol thăng trưởng – G# major scale: G# A# B# C# D# E# F## G#

Âm giai La trưởng – A major scale: A       B       C#       D       E       F#       G#       A

Âm giai La trưởng – A major scale: A B C# D E F# G# A

Âm giai La thăng trưởng – A# major scale: A#       B#       C##       D#       E#       F##       G##       A#

Âm giai La thăng trưởng – A# major scale: A# B# C## D# E# F## G## A#

Âm giai Si trưởng – B major scale: B       C#       D#       E       F#       G#       A#       B

Âm giai Si trưởng – B major scale: B C# D# E F# G# A# B

Các bạn xem để hiểu thêm chứ không cần phải ghi nhớ hết. Chúng ta chỉ cần nhớ cấu trúc của âm giai trưởng và âm giai Đô trưởng (C major scale) làm gốc, từ đó sẽ có phương pháp suy ra những âm giai trưởng khác (qua các Pattern) khi chúng ta thực hành chơi trên cần đàn guitar.

Phương pháp ghi nhớ & cách áp dụng trong guitar lead:

#1 Pattern 6/4

#2 Cấu tạo hợp âm trưởng và Pattern 6/2

Xét trong một âm giai trưởng bất kì, chúng ta sẽ có 3 hợp âm trưởng nằm ở các vị trí bậc 1, 4, 5. Ví dụ:

Hay ở Âm giai Rê trưởng thì 3 hợp âm trưởng đó là D, G và A

Hay ở Âm giai Rê trưởng thì 3 hợp âm trưởng đó là D, G và A

Các hợp âm trưởng và thứ này sẽ được sử dụng đệm cho một bài hát bởi một bạn chơi nhạc điệu. Công việc của guitar lead đó sẽ là chơi ở những phần chuyển đoạn hoặc lúc ca sĩ không hát. Và để bắt đầu câu lead nghe hay hơn thì chúng ta sẽ chọn một trong các nốt cấu tạo nên hợp âm để bắt đầu (Xem ví dụ ở video).

Với hợp âm trưởng thì các bạn chỉ cần nhớ công thức cấu tạo đó là: 1, 3, 5 (khoảng cách từ 1 – 3 là 2 cung và từ 3 – 5 là 1,5 cung)

  • 1 là note gốc của hợp âm đó: Ví dụ hợp âm C trưởng thì 1 là C, hợp âm F trưởng thì 1 là F
  • 3 là đếm từ 1 lên 2 cung: Ví dụ bậc 3 của C là E, bậc 3 của F là G, bậc 3 của G là B
  • 5 là đếm từ 3 lên 1,5 cung: Ví dụ bậc 5 của C là E, bậc 5 của F là C, bậc 5 của G là D

#3 Cấu tạo hợp âm thứ và cách vào nhịp của một câu lead

Xét trong một âm giai trưởng bất kì, chúng ta sẽ có 3 hợp âm thứ nằm ở các vị trí bậc 2, 3, 6. Ví dụ:

Ví dụ các hợp âm thứ trong âm giai C trưởng

Với hợp âm thứ thì công thức cấu tạo của nó sẽ ngược lại với hợp âm trưởng, cụ thể khoảng cách từ bậc 1 đến bậc 3 là 1.5 cung, từ bậc 3 – 5 là 2 cung (hợp âm trưởng 1 – 3 là 2 cung, 3 – 5 là 1.5 cung). Từ đó chúng ta có thể suy ra công thức để dễ nhớ cho hợp âm thứ đó là: 1, 3b, 5 (với 3b là 3 giảm).

* Bậc 7 đặc biệt và ít dùng nên mình sẽ nói đến trong các bài sau.

Sau khi đã biết được cấu tạo của hợp âm thứ chúng ta sẽ vận dụng kiến thức từ đầu bài đến giờ để thực hành những câu lead đầu tiên với 2 lưu ý đó là:

  • Khi hợp âm vừa chuyển thì chúng ta sẽ vào câu lead
  • Áp dụng phương pháp Q&A Questions and Answers (chơi những câu lead ngắn có các nốt tương đồng để tạo cảm giác hài hòa, dễ nghe và dễ nhớ).

#4 Âm giai thứ và Pattern 5/4

#5 Pattern 5/2 và cách vận dụng 4 mẫu Pattern đã học

#6 Phương pháp xác định nhanh 6 mẫu âm giai trong guitar lead (nâng cao)

#7 Các kỹ thuật solo cơ bản trong guitar lead

Tài liệu tham khảo:

Book: Learn & Master Guitar with Steve Krenz

Hình ảnh từ jguitar.com

Gửi bình luận