Hoc Sao Pixcel

Thẻ: sáo trúc

Lịch sử cây động tiêu

Người Ai Cập gọi là “Sebi”, có 3 lỗ bấm, thổi dọc có chiều dài khá dài, còn người Á Rập gọi là “Nay”. “Nay” có nghĩa là ống sậy, ống Nay không thổi như …

Các loại tiêu sáo: Sáo ngang

Có thể hiểu nôm na là loại sáo thổi ngang ( nói như vậy thì sáo mèo Ngang cũng là sáo ngang, nhưng chúng ta loại nó ra nhé). Cấu tạo chung của sáo ngang: …
indian flute 8 holes

Sáo trúc Ấn Độ

Sáo trúc là nhạc cụ quan trọng trong âm nhạc cổ điển Ấn Độ, phát triển độc lập so với sáo phương Tây. Hindu thần Krishna là truyền thống được coi là một bậc thầy …