Hoc Sao Pixcel

Thẻ: Sáo H’Mông

Sáo Mèo Việt Nam - Sáo H'Mông

Sáo Mèo Việt Nam – Sáo H’Mông

Sáo Mèo là loại nhạc cụ của người H’Mông miền Bắc Việt Nam và Trung Quốc. Đặc trưng của sáo Mèo là ở đầu lỗ thổi có gắn thêm lưỡi gà (còn gọi là lam) …