Hoc Sao Pixcel

Thẻ: Học sáo bầu

húlúsī

Học sáo bầu mất bao lâu?

Sáo bầu là một nhạc cụ thổi có nguồn gốc từ Trung Quốc với âm thanh trong trẻo đặc trưng và cấu tạo đặc biệt. Học sáo bầu mất bao lâu là câu hỏi chung …