Hoc Sao Pixcel

Thẻ: Học chơi Guitar

Hợp âm Adim - Hợp âm LA giảm

Hợp âm Adim – Hợp âm LA giảm

Ký hiệu Hợp âm: Adim Tên Hợp âm: : LA giảm : A diminished Mức độ sử dụng: Thỉnh thoảng sử dụng Các Note hợp thành: A C D# Cấu trúc quãng: R m3 m5 …
Hợp âm Aaug - Hợp âm La tăng

Hợp âm Aaug – Hợp âm La tăng

Hợp âm Aaug Ký hiệu Hợp âm: Aaug Tên Hợp âm: : LA tăng : A augmented Mức độ sử dụng: Thỉnh thoảng sử dụng Các Note hợp thành: A C# F Cấu trúc quãng: …
Có bao nhiêu hợp âm guitar?

Có bao nhiêu hợp âm guitar?

Khi bạn khám phá những hình dạng và âm thanh mới trên cây đàn guitar, bạn có bao giờ tự hỏi chính xác có bao nhiêu hợp âm trong điều chỉnh tiêu chuẩn? Hoặc thậm …