Hoc Sao Pixcel

Thẻ: Học chơi đàn Guitar

Hợp âm Aaug - Hợp âm La tăng

Hợp âm Aaug – Hợp âm La tăng

Hợp âm Aaug Ký hiệu Hợp âm: Aaug Tên Hợp âm: : LA tăng : A augmented Mức độ sử dụng: Thỉnh thoảng sử dụng Các Note hợp thành: A C# F Cấu trúc quãng: …