Hoc Sao Pixcel

Thẻ: Cách bấm Hợp Âm Guitar

Hợp âm Am - Hợp âm La Thứ

Hợp âm Am – Hợp âm La Thứ

Ký hiệu Hợp âm: Am Tên Hợp âm: : LA THỨ : A minor Mức độ sử dụng: Rất quan trọng Các Note hợp thành: A C E Cấu trúc quãng: R m3 5 Mô …