Hoc Sao Pixcel

Thẻ: bảo quản sáo

Cách bảo quản sáo trúc

Bảo quản sáo trúc

Học Sáo Trúc – Cho một ống sáo mới làm ,tránh thổi nhiều giờ cho nhạc cụ nầy ,vì khi thổi ,độ ẩm của làn hơi từ trong phổi đi vô ống vào các thành …