Hoc Sao Pixcel
Nghệ sĩ sáo Eric Dolphy

Nghệ sĩ sáo Eric Dolphy

Nơi sống/ làm việc: California Ngày tháng năm sinh: 20-6-1928 (90 tuổi) Dân số Mỹ 1928: …
Nghệ sĩ sáo Paula Robison

Nghệ sĩ sáo Paula Robison

Nơi sống/ làm việc: Nashville Ngày tháng năm sinh: 8-6-1941 (77 tuổi) Dân số Mỹ 1941: …
Nghệ sĩ sáo Herbie Mann

Nghệ sĩ sáo Herbie Mann

Nơi sống/ làm việc: Brooklyn Ngày tháng năm sinh: 16-4-1930 (88 tuổi) Dân số Mỹ 1930: …
Nghệ sĩ sáo James Galway

Nghệ sĩ sáo James Galway

Nơi sống/ làm việc: Belfast Ngày tháng năm sinh: 8-12-1939 (79 tuổi) XH chung: #28232 Email: …