Hoc Sao Pixcel
Động Tiêu

Động Tiêu

Đầy đủ thông tin về tiêu (nhạc cụ): cách chơi, cấu tạo, các nốt nhạc và các loại …
Sáo Dizi

Sáo Dizi

áo tàu (dizi)  là  một loại sáo  đặc trưng của Trung Quốc.  Về cơ bản, Sáo Dizi có …
Sáo Dọc Việt Nam

Sáo Recorder

Sáo Recorder (Còn được gọi là sáo dọc): Recorder hệ thống lỗ sẽ khác chút, như cây …