Hoc Sao Pixcel

Chuyên mục: Nghệ sĩ

Nghệ sĩ sáo Hubert Laws

Nghệ sĩ sáo Hubert Laws

Nơi sống/ làm việc: Texas Ngày tháng năm sinh: 10-11-1939 (79 tuổi) Dân số Mỹ 1939: 130,879,718 XH chung: #71610 Email: Đang cập nhật Số điện thoại: Đang cập nhật Tóm tắt lý lịch Hubert …
Nghệ sĩ sáo Florian Schneider

Nghệ sĩ sáo Florian Schneider

Nơi sống/ làm việc: Đức Ngày tháng năm sinh: 7-4-1947 (71 tuổi) XH chung: #65150 Email: Đang cập nhật Số điện thoại: Đang cập nhật Tóm tắt lý lịch Florian Schneider Nghệ sĩ sáo Florian …
Nghệ sĩ sáo Hariprasad Chaurasia

Nghệ sĩ sáo Hariprasad Chaurasia

Nơi sống/ làm việc: Ấn Độ Ngày tháng năm sinh: 1-7-1938 (80 tuổi) XH chung: #64495 Email: Đang cập nhật Số điện thoại: Đang cập nhật Tóm tắt lý lịch Hariprasad Chaurasia Nghệ sĩ sáo …
Nghệ sĩ sáo Bobbi Humphrey

Nghệ sĩ sáo Bobbi Humphrey

Nơi sống/ làm việc: Texas Ngày tháng năm sinh: 25-4-1950 (68 tuổi) Dân số Mỹ 1950: 152,271,417 XH chung: #64353 Email: Đang cập nhật Số điện thoại: Đang cập nhật Tóm tắt lý lịch Bobbi …
Nghệ sĩ sáo Eric Dolphy

Nghệ sĩ sáo Eric Dolphy

Nơi sống/ làm việc: California Ngày tháng năm sinh: 20-6-1928 (90 tuổi) Dân số Mỹ 1928: 120,509,000 XH chung: #63846 Email: Đang cập nhật Số điện thoại: Đang cập nhật Tóm tắt lý lịch Eric …
Nghệ sĩ sáo Paula Robison

Nghệ sĩ sáo Paula Robison

Nơi sống/ làm việc: Nashville Ngày tháng năm sinh: 8-6-1941 (77 tuổi) Dân số Mỹ 1941: 133,402,471 XH chung: #56687 Email: Đang cập nhật Số điện thoại: Đang cập nhật Tóm tắt lý lịch Paula …
Nghệ sĩ sáo Emmanuel Pahud

Nghệ sĩ sáo Emmanuel Pahud

Nơi sống/ làm việc: Thụy Sỹ Ngày tháng năm sinh: 27-1-1970 (48 tuổi) Dân số thế giới 1970: 3.706 tỷ XH chung: #56685 Email: Đang cập nhật Số điện thoại: Đang cập nhật Tóm tắt …
Nghệ sĩ sáo Gheorghe Zamfir

Nghệ sĩ sáo Gheorghe Zamfir

Nơi sống/ làm việc: Romania Ngày tháng năm sinh: 6-4-1941 (77 tuổi) XH chung: #52673 Email: Đang cập nhật Số điện thoại: Đang cập nhật Tóm tắt lý lịch Gheorghe Zamfir Nghệ sĩ sáo Gheorghe …
Nghệ sĩ sáo Jean Pierre Rampal

Nghệ sĩ sáo Jean Pierre Rampal

Nơi sống/ làm việc: Marseille Ngày tháng năm sinh: 7-1-1922 (96 tuổi) XH chung: #50580 Email: Đang cập nhật Số điện thoại: Đang cập nhật Tóm tắt lý lịch Jean Pierre Rampal Nghệ sĩ sáo …
Nghệ sĩ sáo Herbie Mann

Nghệ sĩ sáo Herbie Mann

Nơi sống/ làm việc: Brooklyn Ngày tháng năm sinh: 16-4-1930 (88 tuổi) Dân số Mỹ 1930: 123,076,741 XH chung: #45411 Email: Đang cập nhật Số điện thoại: Đang cập nhật Tóm tắt lý lịch Herbie …