Hoc Sao Pixcel

Chuyên mục: Học thổi theo bài

Hướng dẫn cách thổi sáo cho ra tiếng

Hướng dẫn cách thổi sáo ra tiếng

1- tập cho cách thổi ra tiếng sáo Lời nhắn nhũ cho người mới bắt đầu đặt ống sáo lên môi để tập, với tâm niệm, là đừng để cho tiếng sáo nghe phì phò. …
Amazing Mars Rover Curiosity’s Martian Views

Amazing Mars Rover Curiosity’s Martian Views

Heh-haa! Super squeaky bum time! It’s art! A statement on modern society, ‘Oh Ain’t Modern Society Awful?’! *Insistently* Bow ties are cool! Come on Amy, I’m a normal bloke, tell me what normal blokes do! …