Hoc Sao Pixcel

Tập thổi cao độ P2: Bài Tập Thổi những Note Nhạc Cao

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...


Tập thổi cao độ P2: Bài Tập Thổi những Note Nhạc Cao

( Vui lòng xem sheet nhạc và luyện tập theo sheet)

Bạn có thể xem lại bài trước: Tập thổi cao độ P1: Bài Tập Thổi những Note Nhạc Cao


Tập thổi cao độ P2: Bài Tập Thổi những Note Nhạc Cao

Tập thổi cao độ P2: Bài Tập Thổi những Note Nhạc Cao

Gửi bình luận