Hoc Sao Pixcel

Luyện chạy ngón P1: Bài tập chạy ngón Thang âm

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Những bài tập chạy ngón hằng ngày, các bạn tập Sáo 6 lỗ , 10 lỗ , 11 lỗ

Những note nhạc sau dấu nối , không đánh lưỡi sau dấu nối

Những bài tập theo thang âm , giúp cho bạn mới bắt đầu tập ,có khả năng chạy ngón nhanh ,

Khi tập phải thổi cho tròn note nhạc và thổi đủ nhịp , hơi thổi ra cho đúng cao độ

Thang âm C:

Thang Âm Am

Thang Âm G

Thang Âm Em

Bài Tập Chạy Ngón

Bài Tập Chạy Ngón

Bài Tập chạy ngón 2

Bài Tập chạy ngón

Bài Tập chạy ngón 3

Bài Tập chạy ngón 3a

Bài Tập chạy ngón 3a

Gửi bình luận