Hoc Sao Pixcel

Luyện chạy ngón P6: Chạy Ngón Chromatic cho Sáo 10 -11 lỗ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bài Tập Chromatic , cho Sáo 10- và 11 lỗ

Chạy Ngón page 15-1

Chạy Ngón page 15-2

Chạy Ngón page 15-3

Chạy Ngón Chromatic cho Sáo 10 -11 lỗ

Chạy Ngón page 16

Chạy Ngón page 16b

Chạy Ngón page 16-4

Chạy Ngón page 16

Chạy Ngón page 17a – từ A đến C

Chạy ngón từ C# đến F

Chạy Ngón page 17a - từ A đến C

 

Gửi bình luận