Hoc Sao Pixcel

Hướng dẫn Cách bấm thổi các nốt nhạc trên sáo trúc 6 lỗ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (29 votes, average: 4,97 out of 5)
Loading...

Sau khi bạn đã hoàn thành phần nhạc lý & luyện tập thổi được sáo có âm thanh ổn định (bạn có thể tham khảo bài viết: Hướng dẫn cách thổi sáo ra tiếng). Thì hôm nay, các bạn sẽ học đến phần Nốt trên cây sáo 6 lỗ, và cách bấm các nốt thăng (#), giáng (b) và lên quãng.

Vì học thổi sáo dễ hay khó còn tùy thuộc vào tố chất từng người cũng như cường độ luyện tập của mỗi người. Nếu thời gian đầu, bạn cảm thấy khó khăn, tiếng sáo nghe đanh, chát tai, bạn nên luyện tập kỹ hơn phần thổi sao cho tiếng sáo đúng, dễ nghe. Khi luyện dần, đến 1 lúc nào đó bạn quen với cây sáo, hoặc cây sáo vỡ tiếng, thì lúc đó âm thanh của bạn thổi sẽ nghe cực thích.

Lưu ý: 7 nốt “đồ rê mi fa sol la shi” được ký hiệu trong nhạc lý như sau:

» Do (C) – Re (D) – Mi (E) – Fa (F) – Sol (G) – La (A) – Si (B)

Sau đây mình sẽ liệt kê ra các cách bấm thổi các nốt nhạc trên sáo trúc 6 lỗ (sáo đô) với: quãng 1, quãng 2, quãng 3, các nốt thăng (#) và giáng (b) đầy đủ và dễ hiểu nhất.

** Màu đen: Bịt kín lỗ.
** Màu trắng: Không bịt.
** ↑ : Thổi mạnh

1. Cách bấm thổi 7 nốt nhạc “Quãng 1” trên sáo trúc 6 lỗ

Đây là 7 nốt cơ bản nhất và dễ thổi nhất mà người mới tập thổi sáo cần nắm rõ và phải thuộc lòng luôn nhé, nhuần nhuyễn 7 nốt này rồi thì các phần sau sẽ dễ bấm hơn.

Cách bấm thổi 7 nốt nhạc “Quãng 1” trên sáo trúc 6 lỗ

** Chúng tôi đưa thêm nốt Do2 (Do2 – C2) vào để hoàn chỉnh một điệu nhạc.

Người mới tập làm quen với thổi sáo thì nên tập thổi nhuần nhuyễn 8 nốt này trước, từ “Do Re Mi Fa Sol La Si Do2” rồi ngược lại “Do2 Si La Sol Fa Mi Re Do”.

2. Cách bấm thổi 7 nốt nhạc “Quãng 2” trên sáo trúc 6 lỗ

Nếu đã tập lướt ngón quen tay các nốt ở quãng 1 và 2 thì vô nốt ở quãng 3 sẽ dễ hơn nhiều.

** ↑ : Thổi mạnh
** Mỗi nốt đều có 2 cách thổi nên Chúng tôi để 2 hình, bạn bấm kiểu nào thuận tay thì bấm.

Cách bấm thổi 7 nốt nhạc “Quãng 2” trên sáo trúc 6 lỗ

4. Cách bấm thổi 7 nốt “Thăng” (#) trên sáo trúc 6 lỗ

Nốt thăng bấm với cách mở nửa lỗ sẽ hơi khó và với chúng tôi thì quá là khó luôn, nên chúng tôi đã liệt kê thêm các cách bấm không phải mở nửa lỗ đễ dễ chơi hơn. Điều nữa là nốt thăng của nốt này sẽ là nốt giáng của nốt tiếp theo, nên bạn có thể tập nhớ luôn để dễ chơi. Ví dụ: nốt Re sau Do thì thăng của Do sẽ bằng giáng của Re (Do thăng = Re giáng).

** Những nốt nào có 2 hay 3 cách bấm thì mình sẽ để thêm 2, 3 hình, bạn bấm kiểu nào thuận tay thì bấm.

Cách bấm thổi 7 nốt “Thăng” (#) trên sáo trúc 6 lỗ

5. Cách bấm thổi 7 nốt “Giáng” (b) trên sáo trúc 6 lỗ

Nếu bạn đã nhớ các cách bấm nốt thăng ở trên thì với nốt giáng sẽ rất dễ nhớ, vì nốt giáng của nốt này sẽ là nốt thăng của nốt trước đó. Ví dụ: nốt đô trước rê thì giáng của rê sẽ bằng thăng của Do (Re giáng = Do thăng).

** Những nốt nào có 2 hay 3 cách bấm thì chúng tôi để thêm 2, 3 hình tương ứng, bạn bấm kiểu nào thuận tay thì bấm.

Cách bấm thổi 7 nốt “Giáng” (b) trên sáo trúc 6 lỗ

Bởi Học Sáo [.]com

 

Gửi bình luận