Hoc Sao Pixcel

Bài Tập Đánh Lưỡi Kép 2

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Các Bài Tập cho Kỷ thuật đánh Lưỡi Kép ( Staccato ). Bạn chỉ nên tập bài này, khi bạn đã học qua kỹ thuật đánh lưỡi kép và tập bài bài tập đánh lưỡi kép 1.

Đánh Lưỡi Kép 2 (Staccato )

Đánh Lưỡi Kép 2 (Staccato )

Đánh Lưỡi Kép 2 (Staccato )

Đánh Lưỡi Kép 2 (Staccato )

Đánh Lưỡi Kép 2 (Staccato )

Sau khi luyện tập nhuần nhuyễn bài tập Đánh Lưỡi Kép 2, bạn hãy chuyển sang bài tập Đánh Lưỡi Kép 3 (Staccato ).

 

Gửi bình luận