Hoc Sao Pixcel

Bài Tập Đánh Lưỡi Kép 1

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Sau khi học qua kiến thức cơ bản về kỹ thuật đánh lưỡi kép ở bài Kỹ thuật đánh lưỡi kép, bạn nên dành thời gian để luyện tập. Bài tập hôm này là bài tập đánh lưỡi kép phần 1

Thổi chậm từng note nhạc và nhả chữ T K.

Bài Tập 1 a

Bài Tập 1 b

Bài Tập Đánh Lưỡi Kép

 

Bài Tập page 2

Bài Tập page 2a

Bài Tập page 2b

Bài Tập Đánh Lưỡi Kép

Bài Tập page 3

Bài Tập page 3a

Bài Tập Đánh Lưỡi Kép

Bài Tập Đánh Lưỡi Kép

Bài Tập Đánh Lưỡi Kép

Bài Tập Đánh Lưỡi Kép

Bài Tập Đánh Lưỡi Kép

 

Bài Tập Đánh Lưỡi Kép

Bài Tập Đánh Lưỡi Kép

Bài Tập Đánh Lưỡi Kép

Bài Tập Đánh Lưỡi Kép

Tập đánh lưỡi đơn với 2 note nhạc luyến và 2 note nhạc đánh lưỡi kép .

Một trong những phương pháp tập không đánh lưỡi kép liên tục.

Bài Tập Đánh Lưỡi Kép

Sau khi luyện tập Bài Tập Đánh Lưỡi Kép 1 xong, bạn có thể chuyển sang Bài Tập Đánh Lưỡi Kép 2.

Gửi bình luận