Hoc Sao Pixcel

Chuyên mục: Học thổi theo bài

Hướng dẫn cách thổi sáo cho ra tiếng

Hướng dẫn cách thổi sáo ra tiếng

1- tập cho cách thổi ra tiếng sáo Lời nhắn nhũ cho người mới bắt đầu đặt ống sáo lên môi để tập, với tâm niệm, là đừng để cho tiếng sáo nghe phì phò. …