Hoc Sao Pixcel

Chuyên mục: Học các loại nhạc cụ khác

Chạy Bass sáng tạo kiểu Jazz đơn giản

Chạy Bass sáng tạo kiểu Jazz đơn giản Chạy Bass sáng tạo kiểu Jazz đơn giản với một tuyệt chiêu nho nhỏ các bạn có thể biến câu thông thường nghe mùi “jazz” ngay. DOWNLOAD …

3 bài tập đánh cách dây string skipping

3 bài tập đánh cách dây string skipping Đánh cách dây string skipping giúp bạn có nhiều lựa chọn khi trình tấu 1 đoạn guitar, nó còn giúp bạn đánh được những quãng rộng tạo …