Hoc Sao Pixcel

Chuyên mục: Học các loại nhạc cụ khác

Có bao nhiêu hợp âm guitar?

Có bao nhiêu hợp âm guitar?

Khi bạn khám phá những hình dạng và âm thanh mới trên cây đàn guitar, bạn có bao giờ tự hỏi chính xác có bao nhiêu hợp âm trong điều chỉnh tiêu chuẩn? Hoặc thậm …