Hoc Sao Pixcel

Ví dụ mẫu áp dụng solo pentatonic vào vòng hợp âm Trưởng, Thứ và Blues

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ví dụ mẫu áp dụng solo pentatonic vào vòng hợp âm Trưởng, Thứ và Blues

Trong các bài học trước, mình đã giới thiệu khá nhiều về pentatonic, các bạn có thể xem lại các bài như

  1. Pentatonic – Ngũ cung và 5 vị trí bấm cơ bản
  2. Âm giai Blues – những kiến thức cơ bản
  3. 10 câu solo pentatonic đơn giản phổ biến nhất

Bài học hôm nay sẽ hướng dẫn cách áp dụng 1 vài ví dụ khi solo pentatonic với các vòng hợp âm cơ bản phổ biến, tất cả ví dụ dựa trên Am pentatonic (Ngũ cung La thứ)

Ví dụ mẫu áp dụng solo pentatonic vào vòng hợp âm Trưởng, Thứ và Blues

Thế bấm Am pentatonic phổ biến nhất

Vòng hợp âm Trưởng

ví dụ cho C – F – G

bạn thấy đấy khi thay đổi từ hợp âm C sang F, các phách mạnh tập trung tại nốt Đô (nốt Đô nằm trong hợp âm F) nên nghe rất hợp tai, tương tự khi qua G, các nốt tập trung tại Rê và Sol

Ví dụ mẫu áp dụng solo pentatonic vào vòng hợp âm Trưởng, Thứ và Blues

Vòng hợp âm Thứ

Ví dụ cho Am – G – F

bạn thấy các nốt khi chuyển sang hợp âm G với phách mạnh là La và Đô (khác với cách dùng ở ví dụ Trưởng) nhưng nghe vẫn hay

Ví dụ mẫu áp dụng solo pentatonic vào vòng hợp âm Trưởng, Thứ và Blues

Vòng hợp âm Blues

ví dụ vòng hợp âm cơ bản Blues dùng các hợp âm 7 , cách áp dụng khi thay đổi hợp âm là dùng cả 2 cách Trưởng và Thứ

Ví dụ mẫu áp dụng solo pentatonic vào vòng hợp âm Trưởng, Thứ và Blues

Ví dụ mẫu áp dụng solo pentatonic vào vòng hợp âm Trưởng, Thứ và Blues

Bài viết có tham khảo từ Jon Chappell

Gửi bình luận