Hoc Sao Pixcel

Tìm hiểu âm giai thứ hòa âm – Harmonic Minor Scale

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tìm hiểu âm giai thứ hòa âm – Harmonic Minor Scale

Âm giai thứ hòa âm (Harmonic Minor Scale) và Âm giai thứ tự nhiên có nhiều điểm tương đồng, do đó nếu bạn chưa biết gì về âm giai, bạn nên xem lại bài Tìm hiểu âm giai trưởng, thứ-major and minor scale

Âm giai thứ hòa âm được dùng nhiều trong âm nhạc cổ điển và thể loại neo-classical metal, jazz …

Hãy cùng so sánh 2 âm giai này để thấy sự khác biệt

Âm giai thứ tự nhiên

Công thức: 1-2-b3-4-5-b6-b7

Ví dụ: Áp dụng cho âm giai La thứ tự nhiên như sau:

A          B          C          D          E          F          G          A

Âm giai thứ hòa âm

Công thức: 1-2-b3-4-5-b6-7

Ví dụ: Áp dụng cho âm giai La thứ hòa âm như sau:

A          B          C          D          E          F          G#          A

 

NHƯ VẬY điểm khác nhau duy nhất là nốt bậc 7 thêm 1/2 cung


Tìm hiểu âm giai thứ hòa âm – Harmonic Minor Scale

Xem thế tay cơ bản cho âm giai La thứ hòa âm

 

Tìm hiểu âm giai thứ hòa âm – Harmonic Minor Scale

 

Thế tay chung  áp dụng trên 6 dây, bạn chú ý nốt “R” là nốt gốc định danh tên âm giai đó

Tìm hiểu âm giai thứ hòa âm – Harmonic Minor Scale

Khi đã hiểu cấu tạo âm giai này, bạn có thể áp cho các âm giai khác như ví dụ bên dưới D harmonic minor scale (Rê thứ hòa âm)

Tìm hiểu âm giai thứ hòa âm – Harmonic Minor Scale

Các câu lick âm giai thứ hòa âm

Tìm hiểu âm giai thứ hòa âm – Harmonic Minor Scale

Dowload TAB [Bài tập các câu lick âm giai thứ hòa âm][PowerTab]

Câu 1:

Đánh trên 1 dây từ cao xuống thấp, nhóm 4 nốt

Tìm hiểu âm giai thứ hòa âm – Harmonic Minor Scale

Câu 2:

Đánh từ thấp lên cao, tương tự câu 1 bạn có thể áp thế tay này cho tất cả các dây khác

Tìm hiểu âm giai thứ hòa âm – Harmonic Minor Scale

Câu 3:

Đây là câu rất điển hình và quen thuộc của âm giai La thứ hòa âm trong âm nhạc cổ điển
Tìm hiểu âm giai thứ hòa âm – Harmonic Minor Scale
Tìm hiểu âm giai thứ hòa âm – Harmonic Minor Scale
Tìm hiểu âm giai thứ hòa âm – Harmonic Minor Scale

Xem video huớng dẫn chi tiết

Gửi bình luận