Hoc Sao Pixcel

Bài tập giúp các ngón tay độc lập phần 1

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bài tập giúp các ngón tay độc lập phần 1

Bài tập giúp các ngón tay độc lập giúp bạn di chuyển tay linh hoạt, âm thanh phát ra chuẩn

 

Bài tập giúp các ngón tay độc lập phần 1

Download file PowerTab [Bài tập giúp các ngón tay độc lập]

Xem hướng dẫn sử dụng PowerTab nếu bạn chưa biết

Bạn nên nhớ là bài tập này dành cho 4 ngón tay trái, hãy mở Tab lên và tập theo hướng dẫn. Tay phải bạn dùng kỹ thuật đánh phím lên xuống

Bài tập giúp các ngón tay độc lập phần 1

Lẽ tự nhiên ngón út là ngón yếu nhất trong bàn tay trái, nhưng nếu bạn bỏ qua nó, bạn đã mất 50% cơ hội đánh các câu ghi ta khó. Do đó hãy cố gắng “cày” trong giai đoạn đầu nhé Bài tập giúp các ngón tay độc lập phần 1

Chú ý: bạn tập bài này xuyên suốt cần đàn trên tất cả các dây (từ ngăn 1 đến ngăn 4, từ ngăn 2 đến ngăn 5 …… từ ngăn 9 đến ngăn 12) vì mỗi vị trí trên cần đàn không hoàn toàn giống nhau.

VD: ngăn 1 đến ngăn 4 có độ rộng cao hơn từ ngăn 5 đến ngăn 10  <– mức độ dang tay cũng khác nhau

Bài tập 1:

.$1..$2..$3..$4..$5..$6.1 3 .$1..$2..$3..$4..$5.2 4.$6. .$1..$2..$3..$4.1 3.$5..$6. .$1..$2..$3.2 4.$4..$5..$6. .$1..$2.1 3.$3..$4..$5..$6. .$1.2 4.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2.1 3.$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3.2 4.$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4.1 3.$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5.2 4.$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6.1 3 .$1..$2..$3..$4..$5..$6.

Bài tập 2:

.$1..$2..$3..$4..$5..$6.1 4 .$1..$2..$3..$4..$5.2 3.$6. .$1..$2..$3..$4.1 4.$5..$6. .$1..$2..$3.2 3.$4..$5..$6. .$1..$2.1 4.$3..$4..$5..$6. .$1.2 3.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2.1 4.$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3.2 3.$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4.1 4.$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5.2 3.$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6.1 4

Bài tập 3:

.$1..$2..$3..$4..$5..$6.1 2 .$1..$2..$3..$4..$5.3 4.$6. .$1..$2..$3..$4.1 2.$5..$6. .$1..$2..$3.3 4.$4..$5..$6. .$1..$2.1 2.$3..$4..$5..$6. .$1.3 4.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2.1 2.$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3.3 4.$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4.1 2.$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5.3 4.$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6.1 2

 Bài tập 4:

.$1..$2..$3..$4..$5..$6.1 3 .$1..$2..$3..$4..$5.4 2.$6. .$1..$2..$3..$4.1 3.$5..$6. .$1..$2..$3.4 2.$4..$5..$6. .$1..$2.1 3.$3..$4..$5..$6. .$1.4 2.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2.1 3.$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3.4 2.$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4.1 3.$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5.4 2.$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6.1 3

Bài tập 5:

.$1..$2..$3..$4..$5..$6.1 4 .$1..$2..$3..$4..$5.3 2.$6. .$1..$2..$3..$4.1 4.$5..$6. .$1..$2..$3.3 2.$4..$5..$6. .$1..$2.1 4.$3..$4..$5..$6. .$1.3 2.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2.1 4.$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3.3 2.$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4.1 4.$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5.3 2.$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6.1 4

 Bài tập 6:

.$1..$2..$3..$4..$5..$6.1 2 .$1..$2..$3..$4..$5.4 3.$6. .$1..$2..$3..$4.1 2.$5..$6. .$1..$2..$3.4 3.$4..$5..$6. .$1..$2.1 2.$3..$4..$5..$6. .$1.4 3.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2.1 2.$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3.4 3.$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4.1 2.$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5.4 3.$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6.1 2

Bài tập giúp các ngón tay độc lập tuy không khó nhưng cần sự kiên nhẫn cao, bạn đừng quan tâm đến tốc độ lúc mới tập, hãy tập thật chậm nhưng các ngón tay trái bấm chính xác, tay phải đánh phím lên xuống, âm thanh phát ra sạch, rõ ràng. Khi đã tập theo tab có mở metronome khoảng 5 lần liên tục thấy đánh không bị sai, lúc đó bạn hãy tăng tốc độ bài tập lên chút ít ( từ 5 đến 10 )

Xem tiếp >> Bài tập giúp các ngón tay độc lập phần 2

Gửi bình luận