Hoc Sao Pixcel

Chuyên mục: Kỹ thuật Guitar

Bài tập strict legato arpeggios

Bài tập strict legato arpeggios

Bài tập strict legato arpeggios Bài tập strict legato arpeggios dành cho các bạn trung cấp đã tập được kỹ thuật legato tương đối tốt Strict legato khác với (normal)legato thông thường ở chổ: Legato: …

Bài tập legato và tapping

Bài tập legato và tapping Bài tập legato và tapping dành cho các bạn trung cấp đã qua quá trình luyện tập tương đối “ổn” Bài tập này đòi hỏi bạn đã biết các kỹ …
Sáo Jiahu (ca 5700-7000 BC)

Tapping nâng cao với Am7 và Gmaj7 arpeggios

Tapping nâng cao với Am7 và Gmaj7 arpeggios Trước khi tập bài này, bạn hãy chắc rằng mình đã hoàn thành tốt các bài về tapping trước đó như: Bài tập legato và tapping Hướng dẫn cách …