Hoc Sao Pixcel

Chuyên mục: Kỹ thuật Guitar

Tapping lick với vòng hợp âm Em_C_G_D

Tapping lick với vòng hợp âm Em_C_G_D Bài viết này tiếp theo bài trước 6 kiểu tapping guitar phổ biến nhất sẽ giúp các bạn áp dụng kỹ thuật tapping vào một vòng hợp âm cụ …