Hoc Sao Pixcel

Chuyên mục: Kỹ thuật Guitar

Whistle , thổi ở đầu ống , đầu thế kỷ 20 của người Kuba, Ngent, Yaka

Liên kết thế tay Pentatonic rời nhau

Liên kết thế tay Pentatonic rời nhau Liên kết thế tay Pentatonic rời nhau sẽ giúp bạn kết nối và ghi nhớ 2 thế bấm không liền kề nhau của âm giai Ngũ cung, để …

Áp dụng kỹ thuật slide vào pentatonic

Áp dụng kỹ thuật slide vào pentatonic Áp dụng kỹ thuật slide vào pentatonic sẽ giúp bạn mở rộng được quãng đánh trên cần đàn và tạo ra hiệu ứng rất đặc biệt. Các bài …

3 bài tập đánh cách dây string skipping

3 bài tập đánh cách dây string skipping Đánh cách dây string skipping giúp bạn có nhiều lựa chọn khi trình tấu 1 đoạn guitar, nó còn giúp bạn đánh được những quãng rộng tạo …