Hoc Sao Pixcel

Ngũ cung Trưởng – Major pentatonic và ứng dụng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ngũ cung Trưởng – Major pentatonic và ứng dụng

Ngũ cung Trưởng – Major pentatonic ít khi được nhắc đến vì thường nó được mặc định giống như ngũ cung Thứ (Minor pentatonic). Trong bài này chúng ta sẽ phân tích sâu hơn và áp dụng bài tập để ghi nhớ và thực hành câu lick

Nếu bạn chưa rành về Ngũ Cung hãy xem qua bài viết cũ: Pentatonic – Ngũ cung và 5 vị trí bấm cơ bản

Ngũ cung Trưởng – Major pentatonic và ứng dụng

DOWNLOAD TAB [Ngũ cung Trường và ứng dụng][PowerTab + PDF]

Ví dụ áp dụng trong bài học này là MI TRƯỞNG – E major

Các nốt trong âm giai E trướng và E trưởng pentatonic:

Ngũ cung Trưởng – Major pentatonic và ứng dụng

Ngũ cung Trưởng – Major pentatonic và ứng dụng

CHÚ Ý ->> Mi trường pentatonic sẽ không có 2 nốt: A và D# như trong âm giai trưởng bình thường  <— BẠN THẤY ĐẤY các nốt hoàn toàn giống như của C#m pentatonic, chỉ khác nốt gốc mà thôi

Như vậy để biết các nốt trên cần đàn thuộc âm giai ngũ cung trường thì chúng ta sẽ tìm các nốt trên từng dây tương ứng.

Ví dụ các nốt trên Ngũ Cung trưởng cho từng dây:

I/ dây số 1 (dây Mi):

Ngũ cung Trưởng &#8211; Major pentatonic và ứng dụng

Tập với câu lick tăng dần đơn giản:

Ngũ cung Trưởng &#8211; Major pentatonic và ứng dụng

II/ dây số 2 (dây Si):

Ngũ cung Trưởng &#8211; Major pentatonic và ứng dụng

Câu lick giảm dần

Ngũ cung Trưởng &#8211; Major pentatonic và ứng dụng

III/ Áp dụng ngũ cung Trưởng vào câu guitar cụ thể

Mình dùng 2 dây Mi và Si cùng với các nốt bạn vừa học để tạo ra câu lick nghe vui vẻ (download TAB và tập theo Video nhé)

Ngũ cung Trưởng &#8211; Major pentatonic và ứng dụng

Ngũ cung Trưởng &#8211; Major pentatonic và ứng dụng

Ngũ cung Trưởng &#8211; Major pentatonic và ứng dụng

XEM VIDEO HƯỚNG DẪN NGŨ CUNG TRƯỞNG

Gửi bình luận