Hoc Sao Pixcel

Luyện tay phím với 3 kiễu đánh – 3 nốt trên dây

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Luyện tay phím với 3 kiễu đánh – 3 nốt trên dây

Luyện tay phím với 3 kiễu đánh –  3 nốt trên dây sẽ giúp tay phải của bạn đánh chính xác khi thay đổi phím, bài này khó vì bạn phải đánh cách dây. Xem lại các bài tập đánh cách dây string skipping nếu bạn chưa biết kiểu đánh này

 

Luyện tay phím với 3 kiễu đánh –  3 nốt trên dây

Download TAB[Luyện tay phím với 3 kiễu đánh –  3 nốt trên dây][PowerTab + PDF]

Xem Video hướng dẫn chi tiết luyện tay phím

Gửi bình luận