Hoc Sao Pixcel

Luyện tập nâng cao kỹ thuật alternate picking

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Luyện tập nâng cao kỹ thuật alternate picking

Bạn đã biết cơ bản kỹ thuật alternate picking (đánh phím thay đổi xuống lên) và đã luyện tập đánh tay phím chính xác inside/outside picking thì đây là bài tiếp theo để nâng cao kỹ năng này  giúp đồng bộ tay trái và tay phải.

Các bài tập xoay quanh 2 dây chính là Rê và Sol, sử dụng cả 4 ngón bàn tay trái, các bạn nên tập chậm để cảm nhận sự khác biệt và chỉ nâng tốc độ lên khi mọi thứ hiện tại hoàn hảo.

Các bài tập alternate picking bên dưới nhìn có cấu trúc khá giống nhau nhưng cách sắp xếp ngón khác nhau

Bài tập outside picking

Bạn chú ý phần chuyển từ dây Rê <-> Sol sẽ cho biết rõ là outside picking

Luyện tập nâng cao kỹ thuật alternate picking

Luyện tập nâng cao kỹ thuật alternate picking
Luyện tập nâng cao kỹ thuật alternate picking
Luyện tập nâng cao kỹ thuật alternate picking
Luyện tập nâng cao kỹ thuật alternate picking
Luyện tập nâng cao kỹ thuật alternate picking
Luyện tập nâng cao kỹ thuật alternate picking
Luyện tập nâng cao kỹ thuật alternate picking

Bài tập inside picking

Luyện tập nâng cao kỹ thuật alternate picking

Luyện tập nâng cao kỹ thuật alternate picking

Luyện tập nâng cao kỹ thuật alternate picking

Luyện tập nâng cao kỹ thuật alternate picking

Luyện tập nâng cao kỹ thuật alternate picking

Luyện tập nâng cao kỹ thuật alternate picking

Luyện tập nâng cao kỹ thuật alternate picking

Luyện tập nâng cao kỹ thuật alternate picking

 Bài tập alternate picking kết hợp

Trong các câu ghita bên dưới là sự kết hợp 2 câu lick, sẽ không quá khó khăn nếu bạn đã tập tốt các bài trên ?

Luyện tập nâng cao kỹ thuật alternate picking

Luyện tập nâng cao kỹ thuật alternate picking

Các bài tập alternate picking tương tự 2 bài trên, các bạn đừng bỏ qua vì mỗi thế bấm nó có “khó khăn” riêng đấy

Luyện tập nâng cao kỹ thuật alternate picking Luyện tập nâng cao kỹ thuật alternate picking Luyện tập nâng cao kỹ thuật alternate picking Luyện tập nâng cao kỹ thuật alternate picking Luyện tập nâng cao kỹ thuật alternate picking Luyện tập nâng cao kỹ thuật alternate picking

Gửi bình luận