Hoc Sao Pixcel

Luyện tập đánh tay phím chính xác inside/outside picking

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Luyện tập đánh tay phím chính xác inside/outside picking

Cách đánh  inside/outside picking là phần mở rộng của kỹ thuật đánh phím xuống – lên (alternate picking)

Khi nói về cách đánh này chúng ta phải đặt nó vào trong một câu ghita được đánh trên 2 dây khác nhau, xem ví dụ  của dây Rê(D) và Sol(G) trong video bên dưới sẽ giúp bạn dễ hình dung hơn

Download Tab [Bài tập inside/outside picking][PowerTab]

Để tập bài này các bạn phải thành thạo Bài tập tay phải – đánh phím lên xuống cơ bản mình đã hướng dẫn chi tiết

Inside picking (đánh trong)

tác động của phím đàn tay phải từ bên trong của 2 dây như hình bên dưới, bắt đầu bằng phím lên của dây D và phím xuống của dây G
Luyện tập đánh tay phím chính xác inside/outside picking

Outside picking (đánh ngoài)

tác động của phím đàn tay phải từ bên ngoài của 2 dây như hình bên dưới, bắt đầu bằng phím xuống của dây D và phím lên của dây G

Luyện tập đánh tay phím chính xác inside/outside picking

Bài tập 1

Giúp bạn làm quen và cảm nhận sự khác biệt của 2 cách đánh này trong cùng 1 câu ghita. Hãy tập theo thứ tự

  • lần 1: outside picking
  • lần 2: inside picking
.$1..$2..$3..$4.7.$5..$6. .$1..$2..$3.5.$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4.7.$5..$6. .$1..$2..$3.5.$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4.5.$5..$6. .$1..$2..$3.4.$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4.5.$5..$6. .$1..$2..$3.4.$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4.3.$5..$6. .$1..$2..$3.2.$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4.3.$5..$6. .$1..$2..$3.2.$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4.2.$5..$6. .$1..$2..$3.1.$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4.2.$5..$6. .$1..$2..$3.1.$4..$5..$6.

Bài tập 2

Khó hơn khi đánh trên 3 dây, cần sự khéo léo nếu không bạn dễ bị đánh sai dây khi đánh cách dây (string skipping) từ dây Re sang dây Si

.$1..$2..$3..$4.7.$5..$6. .$1..$2..$3.5.$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4.7.$5..$6. .$1..$2.5.$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4.5.$5..$6. .$1..$2..$3.4.$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4.5.$5..$6. .$1..$2.3.$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4.3.$5..$6. .$1..$2..$3.2.$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4.3.$5..$6. .$1..$2.1.$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4.2.$5..$6. .$1..$2..$3.1.$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4.2.$5..$6. .$1..$2.0.$3..$4..$5..$6.

Bài tập 3

Sự kết hợp của inside/outside pincking trong 1 câu ghita, dựa trên các hợp âm chính C, C/E, F, F/A (Xem bài viết về hợp âm đảo)

Bắt đầu bằng phím xuống nhé

.$1..$2..$3..$4..$5..$6.8 .$1..$2..$3..$4..$5.10.$6. .$1..$2..$3.9.$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5.10.$6. .$1..$2..$3..$4..$5.7.$6. .$1..$2..$3..$4.10.$5..$6. .$1..$2.8.$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4.10.$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5.8.$6. .$1..$2..$3..$4.10.$5..$6. .$1..$2.10.$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4.10.$5..$6. .$1..$2..$3..$4.7.$5..$6. .$1..$2..$3.10.$4..$5..$6. .$1.8.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3.10.$4..$5..$6.

Luyện tập đánh tay phím chính xác inside/outside picking

John Petrucci là bậc thầy alternate picking, có nhiều bài viết nói về inside/outside picking

Gửi bình luận