Hoc Sao Pixcel

Liên kết thế tay Pentatonic rời nhau

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Liên kết thế tay Pentatonic rời nhau

Liên kết thế tay Pentatonic rời nhau sẽ giúp bạn kết nối và ghi nhớ 2 thế bấm không liền kề nhau của âm giai Ngũ cung, để học bài này bạn cần thành thạo bài cơ bản về Ngũ cung và 5 thế bấm cơ bản trước nhé

 

Liên kết thế tay Pentatonic rời nhau

 

DOWNLOAD TAB [Liên kết thế tay Pentatonic rời nhau][PowerTab + PDF]

 

Thế tay pentatonic 1 rất phỗ biến

 

Liên kết thế tay Pentatonic rời nhau

 

Thế tay pentatonic 3 như sau
Liên kết thế tay Pentatonic rời nhau

 

Bài tập kết nối Pentatonic như sau

 

Liên kết thế tay Pentatonic rời nhau
Liên kết thế tay Pentatonic rời nhau

 

Video hướng dẫn kết nối Pentatonic

 

Gửi bình luận