Hoc Sao Pixcel

Kết hợp quét dây và tapping Am và C

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Kết hợp quét dây và tapping Am và C

Trong bài này chúng ta sẽ tiếp tục luyện tay trái với kỹ thuật quét dây kết hợp với tapping, đòi hỏi sự chính xác cao từ cả 2 tay

Kết hợp quét dây và tapping Am và C

DOWNLOAD TAB [Kết hợp quét dây và tapping Am và C][PowerTab + PDF]

 

Câu 1:

Âm giai Am kết hợp kỹ thuật slide để đổi thế tay và thêm tapping tại ngăn 17

Kết hợp quét dây và tapping Am và C

 

Câu 2:

Thế tay C tương tự và tapping tại ngăn 20

Kết hợp quét dây và tapping Am và C

 

Xem video hướng dẫn chi tiết Kết hợp quét dây và tapping Am và C

Gửi bình luận