Hoc Sao Pixcel

Câu lick mở rộng Pentatonic hợp âm màu Asus2

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Câu lick mở rộng Pentatonic hợp âm màu Asus2

Câu lick mở rộng Pentatonic hợp âm màu Asus2 giúp bạn dang ngón và tách ngón 1,2,3,4 rất hiệu quả, câu này pentatonic Am có thêm nốt Si vào sẽ rất hợp với hợp âm Asus2. Xem bài viết về hợp âm sus nếu bạn chưa biết nó là gì. Bài tập này tay phải bạn dùng alternate picking nhé

 

Câu lick mở rộng Pentatonic hợp âm màu Asus2

DOWNLOAD TAB [Câu lick mở rộng Pentatonic][PowerTab + GuitarPro + PDF]

Câu lick mở rộng Pentatonic hợp âm màu Asus2

Câu 1:

Câu lick mở rộng Pentatonic hợp âm màu Asus2

Câu 2:

Câu lick mở rộng Pentatonic hợp âm màu Asus2

Câu 3:

Câu lick mở rộng Pentatonic hợp âm màu Asus2

Câu 4:

Câu lick mở rộng Pentatonic hợp âm màu Asus2

Xem video hướng dẫn chi tiết Câu lick mở rộng Pentatonic

Gửi bình luận