Hoc Sao Pixcel

Câu lick mang âm hưởng Flamenco Tây Ban nha

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Câu lick mang âm hưởng Flamenco Tây Ban nha

Câu lick mang âm hưởng Flamenco Tây Ban nha rất đặc trưng về âm thanh, các bạn nghe qua là có thể đoán được ngay.
Để hiểu đơn giản bạn dùng các nốt trong âm giai thứ hòa âm (harmonic minor scale) trên nền âm giai trường bậc 5 của nó
Ví dụ: dùng âm giai thứ hòa âm La thứ —> bậc 5 của nó là Mi —> dùng hợp âm Mi trưởng

Bạn chú ý nốt G# được dùng thay thế cho nốt G nhé

Câu lick mang âm hưởng Flamenco Tây Ban nha
Download TAB [Câu lick mang âm hưởng Flamenco Tây Ban nha][PowerTab + GuitarPro + PDF]

Câu 1:

Câu lick mang âm hưởng Flamenco Tây Ban nha

Câu 2:

Câu lick mang âm hưởng Flamenco Tây Ban nha

Xem Video hướng dẫn câu Flamenco này

Gửi bình luận