Hoc Sao Pixcel

Cách tạo đoạn ghita solo đơn giản từ triads

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Cách tạo đoạn ghita solo đơn giản từ triads

Bạn đã học khá thành thục các kỹ thuật cơ bản, các hợp âm, chạy ngón cũng ổn thì có thể bắt đầu học solo cơ bản được rồi đấy. Bài viết này với mục đích giúp các bạn tập solo ĐÚNG trước khi HAY.

Kỹ thuật dùng trong bài học này chỉ là alternate picking và vibrato mà thôi

Download hướng dẫn cơ bản [G – D – Em – C Triads] [PowerTab]

Download hướng dẫn bài solo demo [Bài solo đơn giản triads] [PowerTab]

Triad là gì?

Hợp âm (thường có từ 3 nốt trở lên) mà có 3 nốt thì gọi là triad, bao gồm

  • Nốt gốc (root): là âm ở dưới cùng (nốt thấp nhất trong hợp âm đó) được dùng để đặt tên cho hợp âm.
  • Nốt bậc 3: là âm cao hơn nốt gốc một quãng 3
  • Nốt bậc 5: là âm cao hơn nốt gốc một quãng 5

Trong bài này chúng ta chỉ nói triad của Hợp âm trưởng và thứ:

  • Hợp âm trưởng (Major triad): bao gồm 1 quãng 3 trưởng và một quãng 5 đúng
  • Hợp âm thứ (Minor triad): bao gồm 1 quãng 3 thứ và một quãng 5 đúng

Dưới đây là thế bấm gốc (root) và thế đảo (inversion). Tìm hiểu thêm về Hợp âm đảo Inverted chords – Slash chords là gì?

Cách tạo đoạn ghita solo đơn giản từ triads

Cách tạo đoạn ghita solo đơn giản từ triads

 Hợp âm Sol trưởng với 3 thế bấm

 

Cách tạo đoạn ghita solo đơn giản từ triads

Cách tạo đoạn ghita solo đơn giản từ triads

 Hợp âm Sol thứ với 3 thế bấm

Download hướng dẫn cơ bản [G – D – Em – C Triads]

GHICHÚ: Từ các thế bấm này, các bạn di chuyển lên khắp cần đàn là suy ra được các hợp âm khác cùng tính chất

ví dụ: thế gốc của hợp âm Gm bạn có nốt G tại ngăn 5 dây 4, cùng thế tay di chuyển lên 1 cung —> nốt A tại ngăn 7 dây 4 chúng ta có hợp âm Am


 

Xây dựng bài solo đơn giản với triad

Các bạn nghe thử demo để có cảm hứng nhé, đơn giản nhưng rất tuyệt đấy

Download hướng dẫn bài solo demo [Bài solo đơn giản triads]

Trong các đoạn ghita solo hay, đa phần có giai điệu dễ nhớ, sâu lắng. Về mặt lý thuyết trong câu solo bao gồm các nốt trong hợp âm và các nốt ngoài hợp âm (chord tones and non-chord tones), cách dễ nhất khi solo ĐÚNG chính là đánh nốt ngay trong hợp âm đang đệm theo –> đây là mục đích chính của bài học hôm nay (vì triad là các nốt trong hợp âm)

Xây dựng bài ghita solo demo, chúng ta sẽ phải nhớ

  • Vòng hợp âm để solo là G – D – Em – C
  • Ngay ô nhịp của hợp âm nào thì chúng ta chỉ dùng các nốt triad của hợp âm đó mà thôi [hình bên dưới]
  • Nhịp chân để giữ tốc độ và biết khi nào hợp âm thay đổi ( 4 nhịp thay đổi 1 lần )

Cách tạo đoạn ghita solo đơn giản từ triads

Bạn thấy đấy chỉ với 3 nốt đơn giản nhưng chúng ta vẫn có thể tạo ra giai điệu hay, dễ nhớ. Hãy bắt đầu chậm và cố gắng chỉ dùng 3 nốt triad mà thôi, khi hoàn thành tốt bài tập này thì bạn có thể sáng tạo thêm dựa trên nền backing track có sẵn trong phần demo  💡

 HÃY ĐÁNH ĐÚNG TRƯỚC KHI ĐÁNH HAY

Tham khảo từ bài viết của Cameron Mizell trên tạp chí PremierGuitar

Gửi bình luận