Hoc Sao Pixcel

Bài tập strict legato arpeggios

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bài tập strict legato arpeggios

Bài tập strict legato arpeggios dành cho các bạn trung cấp đã tập được kỹ thuật legato tương đối tốt
Strict legato khác với (normal)legato thông thường ở chổ:

  • Legato: tay phải dùng phím gảy 1 vài nốt trong 1 câu ghi ta, còn lại là tay trái
  • Strict legato: chỉ dùng tay trái

Trong trường hợp này tay phải có nhiệm vụ bịt dây đàn để làm giảm tiếng ồn

Arpeggios (hợp âm rải) trong clip theo thứ tự như sau

Am (La thứ)

.$1..$2..$3..$4..$5.12.$6. .$1..$2..$3..$4.10.$5..$6. .$1..$2..$3.9.$4..$5..$6. .$1..$2.10.$3..$4..$5..$6. .$1.8 12 8.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2.10.$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3.9.$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4.10.$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5.12.$6.

C (Đô trưởng)

.$1..$2..$3..$4..$5.15.$6. .$1..$2..$3..$4.14.$5..$6. .$1..$2..$3.12.$4..$5..$6. .$1..$2.13.$3..$4..$5..$6. .$1.12 15 12.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2.13.$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3.12.$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4.14.$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5.15.$6.

G (Sol trưởng)

.$1..$2..$3..$4..$5.10.$6. .$1..$2..$3..$4.9.$5..$6. .$1..$2..$3.7.$4..$5..$6. .$1..$2.8.$3..$4..$5..$6. .$1.7 10 7.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2.8.$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3.7.$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4.9.$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5.10.$6.

Dm (Rê thứ)

.$1..$2..$3..$4..$5.17.$6. .$1..$2..$3..$4.15.$5..$6. .$1..$2..$3.14.$4..$5..$6. .$1..$2.15.$3..$4..$5..$6. .$1.13 17 13.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2.15.$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3.14.$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4.15.$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5.17.$6.

Bài tập strict legato arpeggios

Cao thủ ghita Joe Satriani và strict legato arpeggios

 Bài tập strict legato arpeggios giúp bạn cảm nhận được “sức mạnh” thật sự của tay trái, nếu tay trái bạn chưa đủ mạnh và khéo léo thì bạn rất khó hoàn thành bài tập này Bài tập strict legato arpeggios

Khi đã tập thành công và có cơ hội diễn live, mọi người sẽ rất thích thú khi bạn biễu diễn kỹ thuật này đấy

Gửi bình luận