Hoc Sao Pixcel

Bài tập giúp đồng bộ 2 tay Trái và Phải phần 1

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bài tập giúp đồng bộ 2 tay Trái và Phải phần 1

Đồng bộ 2 tay là điều mơ ước của rất nhiều bạn mới tập đàn guitar vì nó cần thời gian và sự luyện tập khoa học, kiên trì. Hai bài tập sau đây sẽ giúp cho các bạn phần nào cảm nhận sự khó khăn khi đánh nhanh nếu không đồng bộ 2 tay

Tay phải dùng kỹ thuật alternate picking, tay trái các bạn bấm aperggios của Am và G. Bài tập này giúp bạn hiểu 2 tay của mình có cùng “nhịp điệu” hay không vì thay đổi ngón bấm tay trái trên 2 dây liên tục, tay phải đánh alternate picking 1 nốt trên 1 dây

Bài tập giúp đồng bộ 2 tay Trái và Phải phần 1

Download Tab [Bài tập giúp đồng bộ 2 tay] [PowerTab]

 

Các bạn chú ý khi tập:

  • Giữ nhịp khi đánh
  • các nốt phát ra riêng biệt, không bị chồng âm
  • tập chậm để cảm nhận sự đồng bộ 2 tay ít hay nhiều

1/ Am aperggios

Tại vị trí ngăn 12, bắt đầu bằng phím đánh xuống, từng cụm 3 nốt, sau đó quay lại nốt thứ 2, cứ tiếp tục như thế

.$1..$2..$3..$4..$5.12.$6. .$1..$2..$3..$4.10.$5..$6. .$1..$2..$3.9.$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4.10.$5..$6. .$1..$2..$3.9.$4..$5..$6. .$1..$2.10.$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3.9.$4..$5..$6. .$1..$2.10.$3..$4..$5..$6. .$1.8.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2.10.$3..$4..$5..$6. .$1.8.$2..$3..$4..$5..$6. .$1.12.$2..$3..$4..$5..$6.

Đánh ngược lại

.$1.12.$2..$3..$4..$5..$6. .$1.8.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2.10.$3..$4..$5..$6. .$1.8.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2.10.$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3.9.$4..$5..$6. .$1..$2.10.$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3.9.$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4.10.$5..$6. .$1..$2..$3.9.$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4.10.$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5.12.$6.

2/ G aperggios

.$1..$2..$3..$4..$5.10.$6. .$1..$2..$3..$4.9.$5..$6. .$1..$2..$3.7.$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4.9.$5..$6. .$1..$2..$3.7.$4..$5..$6. .$1..$2.8.$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3.7.$4..$5..$6. .$1..$2.8.$3..$4..$5..$6. .$1.7.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2.8.$3..$4..$5..$6. .$1.7.$2..$3..$4..$5..$6. .$1.10.$2..$3..$4..$5..$6.

Đánh ngược lại

.$1.10.$2..$3..$4..$5..$6. .$1.7.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2.8.$3..$4..$5..$6. .$1.7.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2.8.$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3.7.$4..$5..$6. .$1..$2.8.$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3.7.$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4.9.$5..$6. .$1..$2..$3.7.$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4.9.$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5.10.$6.

2/ Kết hợp Am và G aperggios

Khuôn đầu bạn đánh xuống G aperggios, khuôn sau bạn đánh ngược lại Am apergpios. Chú ý phần thế tay ngón út tại nốt Rê (ngăn 10 – dây 1) bạn slide lên nốt Mi (ngăn 12 – dây 1). Xem thêm 5 kỹ thuật cơ bản cho tay trái

Bài tập giúp đồng bộ 2 tay Trái và Phải phần 1

Clip hướng dẫn chi tiết đồng bộ 2 tay dùng kỹ thuật alternate picking

Cách tốt nhất để đạt kết quả là bạn hãy LUYỆN TẬP, LUYỆN TẬP, LUYỆN TẬP thường xuyên ?
Bài tập giúp đồng bộ 2 tay Trái và Phải phần 1

Xem tiếp phần 2 Bài tập quét dây arpeggios giúp đồng bộ 2 tay

Gửi bình luận