Hoc Sao Pixcel

Bài tập giúp dang ngón bàn tay trái – Finger Stretching

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bài tập giúp dang ngón bàn tay trái – Finger Stretching

Bài tập giúp dang ngón bàn tay trái giúp bạn đánh những câu có quãng rộng, khó hơn, làm tăng sức mạnh các ngón tay trái khi bấm phím đàn ghita

Download file Tab [Bài tập giúp dang ngón][PowerTab]

Bài tập giúp dang ngón bàn tay trái –  Finger Stretching

 Bạn có muốn các ngón tay có thể dang rộng như Guthrie Govan?

Hãy khởi động trước khi tập đàn ghita và chú ý các động tác bên dưới sẽ giúp các ngón tay dẻo dai hơn

Bài tập giúp dang ngón bàn tay trái –  Finger Stretching

Bài tập giúp dang ngón bàn tay trái –  Finger Stretching

Bài tập giúp dang ngón bàn tay trái –  Finger Stretching

Bài tập 1:

là biến tấu của các bài luyện ngón cơ bản, giúp bạn tách ngón áp út và ngón út

.$1..$2..$3..$4..$5..$6.5 6 7 9 .$1..$2..$3..$4..$5.5 6 7 9.$6. .$1..$2..$3..$4.5 6 7 9.$5..$6.

Bài tập 2:

tương tự bài 1 nhưng tách ngón trỏ và ngón giữa

.$1..$2..$3..$4..$5..$6.5 7 8 9 .$1..$2..$3..$4..$5.5 7 8 9.$6. .$1..$2..$3..$4.5 7 8 9.$5..$6.

Bài tập 3:

đánh 3 nốt trên từng dây, cách đánh này rất phổ biến khi chạy ngón trong solo

.$1..$2..$3..$4..$5..$6.5 7 9 .$1..$2..$3..$4..$5.5 7 9.$6. .$1..$2..$3..$4.5 7 9.$5..$6. .$1..$2..$3.5 7 9.$4..$5..$6. .$1..$2.5 7 9.$3..$4..$5..$6. .$1.5 7 9.$2..$3..$4..$5..$6.

Đánh lần thứ nhất bạn dùng ngón giữa cho vị trí ngăn 7, sang lần thứ hai thì thay ngón giữa bằng ngón áp út

Bài tập 4:

mức độ khó tăng dần với dạng pentatonic mở rộng 3 ngón trên 1 dây, bài tập giúp dang ngón giữa ngón giữa và ngón út

.$1..$2..$3..$4..$5..$6.5 7 10 .$1..$2..$3..$4..$5.5 7 10.$6. .$1..$2..$3..$4.5 7 10.$5..$6. .$1..$2..$3.5 7 10.$4..$5..$6. .$1..$2.5 7 10.$3..$4..$5..$6. .$1.5 7 10.$2..$3..$4..$5..$6.

Bài tập 5:

bài tập giúp dang ngón giữa ngón trỏ và ngón áp út, cũng là dạng pentatonic mở rộng

.$1..$2..$3..$4..$5..$6.5 8 10 .$1..$2..$3..$4..$5.5 8 10.$6. .$1..$2..$3..$4.5 8 10.$5..$6. .$1..$2..$3.5 8 10.$4..$5..$6. .$1..$2.5 8 10.$3..$4..$5..$6. .$1.5 8 10.$2..$3..$4..$5..$6.

Hai bài tập dưới đây rất khó, các bạn hãy tập khi hoàn thành tốt 5 bài tập trên

Bài tập 6:

dạng diminised, giúp dang ngón rất rộng

.$1..$2..$3..$4..$5..$6.5 8 11 .$1..$2..$3..$4..$5.5 8 11.$6. .$1..$2..$3..$4.5 8 11.$5..$6. .$1..$2..$3.5 8 11.$4..$5..$6. .$1..$2.5 8 11.$3..$4..$5..$6. .$1.5 8 11.$2..$3..$4..$5..$6.

Bài tập giúp dang ngón bàn tay trái –  Finger Stretching

Tay ghita quá cố Shawn Lane là cao thủ dang ngón diminised

Bài tập 7:

mở rộng tối đa các ngón  😀 , sẽ khá đau nếu các bạn mới tập

.$1..$2..$3..$4..$5..$6.5 8 12 .$1..$2..$3..$4..$5.5 8 12.$6. .$1..$2..$3..$4.5 8 12.$5..$6. .$1..$2..$3.5 8 12.$4..$5..$6. .$1..$2.5 8 12.$3..$4..$5..$6. .$1.5 8 12.$2..$3..$4..$5..$6.

Xem clip hướng dẫn bài tập giúp dang ngón bàn tay trái

Các bài tập này cần phải luyện thường xuyên thì mới có hiệu quả nhé các bạn

Gửi bình luận