Hoc Sao Pixcel

Bài tập đơn giản giúp “tăng tốc độ” khi solo

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bài tập đơn giản giúp “tăng tốc độ” khi solo

Bài tập đơn giản giúp “tăng tốc độ” khi solo chủ yếu trên 1 dây với 3 nốt nhưng rất hiệu quả cho các bạn, giúp biến câu lick thông thường thú vị hơn với một ít speed  ?

Trong hầu hết các bài tập này đều theo 1 dạng mẫu liên 6 (six notes) nhưng tùy theo tempo mà bạn chọn cho thích hợp, nên tập chậm để quen dần với cấu trúc câu rồi nâng tốc độ lên dần dần nhé

Download  file PowerTab [bài tập giúp tăng tốc độ]

Tay phải bạn dùng kỹ thuật đánh phím lên xuống alternate picking, các nốt đều trên 1 dây nên sẽ dễ dàng hơn cho tay phải của bạn

Bài tập 1

.$1.15 12 14 15 14 12.$2..$3..$4..$5..$6. .$1. .$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6.

Bài tập này bạn dùng 3 ngón: ngón trỏ, ngón áp út và ngón út, đánh đi đánh lại nhiều lần để nhớ cấu trúc và di chuyển phím tay phải cho thật chính xác (bật metronome hoặc powetab kèm theo). Bạn nên tập bài này trên cả 6 dây ở các vị trí khác nhau cho thật nhuyễn trước khi qua bài tập tiếp theo

Bài tập 2

.$1..$2.8 5 7 8 7 5.$3..$4..$5..$6. .$1..$2. 10 7 8 10 8 7.$3..$4..$5..$6. .$1..$2. 12 8 10 12 10 8.$3..$4..$5..$6. .$1..$2. 13 10 12 13 12 10.$3..$4..$5..$6.

Bài này bạn đánh trên dây Si (B) bắt đầu từ ngăn 5 và di chuyển dần lên –> giúp bạn đánh cả 1 câu bao gồm các nốt trong E minor scale

Bài tập 3

.$1..$2..$3..$4..$5.10 7 9 10 9 7.$6. .$1..$2..$3..$4..$5.12 9 10 12 10 9.$6. .$1..$2..$3..$4.9 5 7 9 7 5.$5..$6. .$1..$2..$3..$4.10 7 9 10 9 7.$5..$6.

Cùng ý tưởng nhu các bài trước nhưng chúng ta đánh trên các dây khác nhau, bạn sẽ thấy “hơi khó khăn” khi phải di chuyển ngón tay trái sang dây khác, đây là điều bình thường khi bắt đầu

Bài tập 4

.$1.15 12 14 15 14 12.$2..$3..$4..$5..$6. .$1. 19 12 14 15 14 12.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6.

Bài này thêm nốt Si ở ngăn 19 giúp bạn dang ngón và câu lick mới lạ hơn (E minor arpeggio)

Bài tập 5

.$1..$2..$3.11 8 9 11.$4..$5..$6. .$1..$2..$3. 9 8 11 8.$4..$5..$6. .$1..$2..$3. 9 11 9 8.$4..$5..$6.

Bài này sẽ giúp bạn cảm nhận sự khác biệt khi từ liên 6 thành liên 4, lúc này câu bạn tập 6 nốt bị tách ra bởi nhịp, khi nghe sẽ hay hơn phải không

Nghe thử demo Bài tập đơn giản giúp tăng tốc độ khi solo


Bài tập đơn giản giúp “tăng tốc độ” khi solo

 John Petrucci – cao thủ shredding

Lược dịch từ bài viết của Will Wallner – tạp chí GuitarWorld

Gửi bình luận