Hoc Sao Pixcel

3 câu lick áp dụng âm giai Harmonic Minor

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

3 câu lick áp dụng âm giai Harmonic Minor

3 câu lick áp dụng âm giai Harmonic Minor mang âm hưởng jazz, tốc độ chậm, giai điệu đẹp sẽ giúp bạn hiểu cách dùng âm giai thứ hòa âm vào câu solo ra sao

Câu 1:

Vòng hợp âm II – V – I của Sol trường

3 câu lick áp dụng âm giai Harmonic Minor

Câu 2:

Vòng hợp âm II – V – I của La thứ, bạn thấy trong khuôn cuối Am7 có dùng nốt G# liền kề nốt A điều này giúp nghe lạ tai nhưng không bị “chói”

3 câu lick áp dụng âm giai Harmonic Minor

Câu 3:

Vòn hợp âm không phổ biến theo kiểu jazz nhưng tạo ra âm thanh mới mẻ

3 câu lick áp dụng âm giai Harmonic Minor

Tham khảo từ mattwarnockguitar.com

Gửi bình luận