Hoc Sao Pixcel

3 bài tập đánh cách dây string skipping

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

3 bài tập đánh cách dây string skipping

Đánh cách dây string skipping giúp bạn có nhiều lựa chọn khi trình tấu 1 đoạn guitar, nó còn giúp bạn đánh được những quãng rộng tạo âm sắc lạ tay, đôi khi giúp đơn giản 1 câu ghi ta khó 3 bài tập đánh cách dây string skipping

Để tập các bài trong phần này, bạn phải chắc rằng mình đã luyện phần cơ bản kỹ thuật đánh cách dây string skipping

3 bài tập đánh cách dây string skipping

Download TAB [3 bài tập string skipping][PowerTab]

Tay phải bạn đánh phím xuống lên alternate picking nhé

Bài tập 1:

Dựa trên âm giai Sol trưởng (G major scale), dùng 3 ngón trên 1 dây, hãy đánh chậm để chắc rằng tay phím của bạn không đánh lộn vào dây khác

3 bài tập đánh cách dây string skipping

Bài tập 2:

Tương tự bài tập 1, tuy nhiên chúng ta đánh trên âm giai Đô trưởng (C major scale), các dây đánh bao gồm 5, 3, 1

 

3 bài tập đánh cách dây string skipping

Bài tập 3:

Câu ghi ta có giai điệu hay, dùng cả 4 ngón tay trái, bạn nhớ đánh đúng nhịp nhé

3 bài tập đánh cách dây string skipping
3 bài tập đánh cách dây string skipping

Danh thủ Paul Gilbert thường đánh cách dây string skipping

Gửi bình luận