Hoc Sao Pixcel

Chuyên mục: Kỹ thuật Guitar

Tự tạo câu lick dùng arpeggios

Tự tạo câu lick dùng arpeggios

Tự tạo câu lick dùng arpeggios Trong bài viết này mình xin hướng dẫn các bạn cách tạo 1 câu lick đơn giản dùng arpeggios, nhịp 3/4 với vòng hợp âm Am – Em – F …

6 kiểu tapping guitar phổ biến nhất

6 kiểu tapping guitar phổ biến nhất Trong bài học trước Tìm hiểu kỹ thuật tapping cơ bản trên đàn guitar, mình đã giới thiệu cho các bạn cách tiếp cận và phương pháp tập …