Hoc Sao Pixcel

Hợp âm G – Hợp Âm Sol Trưởng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Ký hiệu Hợp âm:G
Tên Hợp âm:[Việt]: SON TRƯỞNG
[Anh]: G major
Mức độ sử dụng:Rất quan trọng
Các Note hợp thành:G B D
Cấu trúc quãng:R 3 5
Mô tả:basic major triad
Danh mục:Major chord ;
Ký hiệu thay thế: GM ;
Hợp âm liên quan:

 

Hợp âm G6 thế bấm:

Thế 1:G – 1
Ký hiệu:3 2 0 0 0 3
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      
Thế 2:G – 2
Ký hiệu:3 2 0 0 3 3
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      
Thế 3:G – 3
Ký hiệu:x 10 12 12 12 10
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      
IXXXI
Thế 4:G – 4
Ký hiệu:3 5 5 4 3 3
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      
Thế 5:G – 5
Ký hiệu:x 10 9 7 8 7
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      
VIVIIVIII
Thế 6:G – 6
Ký hiệu:x x 5 7 8 7
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      
IVVVI

Các thế bấm khác của G


Cac the bam khac cua hop am G

Gửi bình luận