Hoc Sao Pixcel

Hợp âm Em – Hợp âm Mi Thứ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Ký hiệu Hợp âm:Em
Tên Hợp âm:[Việt]: MI THỨ
[Anh]: E minor
Mức độ sử dụng:Rất quan trọng
Các Note hợp thành:E G B
Cấu trúc quãng:R m3 5
Mô tả:basic minor triad
Danh mục:Minor chord ;
Ký hiệu thay thế: Emin ; E- ;
Hợp âm liên quan:

 

Hợp âm Em4 thế bấm:

Thế 1:Em – 1
Ký hiệu:0 2 2 0 0 0
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      

Thế 2:Em – 2
Ký hiệu:x 7 9 9 8 7
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      
VIVIIVIII

Thế 3:Em – 3
Ký hiệu:x x 2 4 5 3
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      

Thế 4:Em – 4
Ký hiệu:x 7 5 4 5 x
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      
IIIIVV

Các thế bấm khác của Em


Cac the bam khac cua hop am Em

Bạn có thể xem cách bấm hợp âm Em (Hợp âm Mi thứ) qua video bên dưới:

Gửi bình luận