Hoc Sao Pixcel

Hợp âm E – Hợp Âm Mi Trưởng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Ký hiệu Hợp âm:E
Tên Hợp âm:[Việt]: MI TRƯỞNG
[Anh]: E major
Mức độ sử dụng:Rất quan trọng
Các Note hợp thành:E G# B
Cấu trúc quãng:R 3 5
Mô tả:basic major triad
Danh mục:Major chord ;
Ký hiệu thay thế: EM ;
Hợp âm liên quan:

 

Hợp âm E5 thế bấm:

Thế 1:E – 1
Ký hiệu:0 2 2 1 0 0
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      
Thế 2:E – 2
Ký hiệu:12 11 9 9 9 x
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      
VIIIIXX
Thế 3:E – 3
Ký hiệu:x 7 9 9 9 7
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      
VIVIIVIII
Thế 4:E – 4
Ký hiệu:0 2 2 4 5 4
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      
Thế 5:E – 5
Ký hiệu:x 7 6 4 5 4
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      
IIIIVV

Các thế bấm khác của E


Cac the bam khac cua hop am E

Gửi bình luận