Hoc Sao Pixcel

Hợp Âm C – Hợp Âm Đô Trưởng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Ký hiệu Hợp âm:C
Tên Hợp âm:[Việt]: ĐÔ TRƯỞNG
[Anh]: C major
Mức độ sử dụng:Rất quan trọng
Các Note hợp thành:C E G
Cấu trúc quãng:R 3 5
Mô tả:basic major triad
Danh mục:Major chord ;
Ký hiệu thay thế: CM ;
Hợp âm liên quan: C\E ; C\G ;

 

Hợp âm C7 thế bấm:

Thế 1:C – 1
Ký hiệu:x 3 2 0 1 0
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      

Thế 2:C – 2
Ký hiệu:x 3 2 0 1 3
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      

Thế 3:C – 3
Ký hiệu:8 10 10 9 8 8
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      
VIIVIIIIX

Thế 4:C – 4
Ký hiệu:x 3 5 5 5 3
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      

Thế 5:C – 5
Ký hiệu:x x 5 5 5 8
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      
IVVVI

Thế 6:C – 6
Ký hiệu:x x 10 12 13 12
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      
IXXXI

Thế 7:C – 7
Ký hiệu:8 7 5 5 5 x
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      
IVVVI

Các thế bấm khác của C


Nhung the bam khac cua hop am C

Gửi bình luận