Hoc Sao Pixcel

Hợp âm B – Hợp Âm Si Trưởng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Ký hiệu Hợp âm:B
Tên Hợp âm:[Việt]: SI TRƯỞNG
[Anh]: B major
Mức độ sử dụng:Rất quan trọng
Các Note hợp thành:B D# F#
Cấu trúc quãng:R 3 5
Mô tả:basic major triad
Danh mục:Major chord ;
Ký hiệu thay thế: BM ;
Hợp âm liên quan:

 

Hợp âm B3 thế bấm:

Thế 1:B – 1
Ký hiệu:x 2 4 4 4 2
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      
Thế 2:B – 2
Ký hiệu:7 9 9 8 7 7
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      
VIVIIVIII
Thế 3:B – 3
Ký hiệu:7 6 4 4 4 x
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      
IIIIVV

Các thế bấm khác của B


Cac the bam khac cua hop am B

Gửi bình luận