Hoc Sao Pixcel

Hợp âm Am – Hợp âm La Thứ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Ký hiệu Hợp âm:Am
Tên Hợp âm:[Việt]: LA THỨ
[Anh]: A minor
Mức độ sử dụng:Rất quan trọng
Các Note hợp thành:A C E
Cấu trúc quãng:R m3 5
Mô tả:basic minor triad
Danh mục:Minor chord ;
Ký hiệu thay thế: Amin ; A- ;
Hợp âm liên quan:

 

Hợp âm Am6 thế bấm:

Thế 1:Am – 1
Ký hiệu:x 0 2 2 1 0
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      
Thế 2:Am – 2
Ký hiệu:5 7 7 5 5 5
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      
IVVVI
Thế 3:Am – 3
Ký hiệu:x 12 14 14 13 12
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      
XIXIIXIII
Thế 4:Am – 4
Ký hiệu:x x 7 5 5 8
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      
IVVVI
Thế 5:Am – 5
Ký hiệu:x x 7 9 10 8
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      
VIVIIVIII
Thế 6:Am – 6
Ký hiệu:x 12 10 9 10 x
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      
VIIIIXX

Các thế bấm khác của Am


Cac the bam khac cua hop am Am

Các bạn vui lòng xem video hướng dẫn cách bấm Hợp âm Am (Hợp âm La thứ) bên dưới đây:

Gửi bình luận