Hoc Sao Pixcel

Hợp âm A – Hợp Âm La Trưởng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Ký hiệu Hợp âm:A
Tên Hợp âm:[Việt]: LA TRƯỞNG
[Anh]: A major
Mức độ sử dụng:Rất quan trọng
Các Note hợp thành:A C# E
Cấu trúc quãng:R 3 5
Mô tả:basic major triad
Danh mục:Major chord ;
Ký hiệu thay thế: AM ;
Hợp âm liên quan:

 

Hợp âm A7 thế bấm:

Thế 1:A – 1
Ký hiệu:x 0 2 2 2 0
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      

Thế 2:A – 2
Ký hiệu:5 7 7 6 5 5
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      
IVVVI

Thế 3:A – 3
Ký hiệu:x 12 14 14 14 12
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      
XIXIIXIII

Thế 4:A – 4
Ký hiệu:x x 7 9 10 9
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      
VIVIIVIII

Thế 5:A – 5
Ký hiệu:x 12 11 9 10 9
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      
VIIIIXX

Thế 6:A – 6
Ký hiệu:5 4 2 2 2 x
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      

Thế 7:A – 7
Ký hiệu:5 4 2 2 2 0
Độ khó:Rất quan trọng
      
      
      
      
      
      

Các thế bấm khác của A


Nhung the bam khac cua hop am a

Gửi bình luận